Mijn Kinderdagverblijf | Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Elk kinderdagverblijf moet tegenwoordig een pedagogisch beleid hanteren en dit openbaar maken. Vaak vindt u het pedagogische beleid op de website van het desbetreffende kinderdagverblijf. Mocht het kinderdagverblijf geen website hebben dan moet u dit altijd kunnen opvragen bij het desbetreffende kinderdagverblijf. Binnen het pedagogische beleid vindt u de speerpunten en visie van het kinderdagverblijf betreffende het ontwikkelingsprogramma van het kind, kwaliteit van opvang, veiligheid en opvoedkunde. Enkele punten die u in een pedagogisch beleid kunt verwachten zijn:

 

 

  • Groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind
  • Beleid ten aanzien van privacy
  • Handelswijze betreffende conflicten, pesterijen, corrigerend gedrag, complimenten en overige emoties
  • Kwaliteitswaarborg
  • Keuzes ten aanzien van veiligheid