Mijn Kinderdagverblijf | Opvangmogelijkheden

Opvangmogelijkheden

Opvang kun je onderverdelen in twee soorten, namelijk kinderopvang voor de allerjongsten en kinderopvang voor de naar schoolgaande kinderen. Kinderopvang voor de allerjongsten is ook wel beter te definiëren als opvang voor kinderen vanaf ongeveer 6 weken tot en met 4 jaar. Kinderopvang voor schoolgaande kinderen spreekt voor zich.

In een kinderdagverblijf zijn werknemers werkzaam die daarvoor gekwalificeerd zijn. De nodige papieren moeten behaald zijn om binnen een kinderdagverblijf te mogen werken en om jezelf professional te noemen.

 

 

Binnen een kinderdagverblijf kan er zowel horizontale- als verticale kinderopvang plaatsvinden. Horizontale kinderopvang houdt in dat de kinderen worden opgevangen in groepjes die allemaal binnen een bepaalde leeftijdscategorie vallen. Verticale kinderopvang houdt dan in dat kinderen van verschillende leeftijdscategorieën binnen een groep zijn vertegenwoordigd. Op deze manier kunnen kinderen zich sneller ontwikkelen en is er enige mate van zelfstandigheid. Natuurlijk vindt verticale kinderopvang pas plaats als een kind een bepaalde leeftijd heeft bepaald.

Daarnaast hanteren kinderdagverblijven vaak de mogelijkheid om uw kind een dagdeel te laten opvangen, bijvoorbeeld een ochtend of een middag. Deze flexibiliteit wordt vaak aangeboden in combinatie met het afnemen van een bepaald aantal dagdelen per week. Op deze manier waarborgt het betreffende kinderdagverblijf zijn bezettingsgraad en kan er kwaliteit worden geleverd. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om uw kind een hele dag te laten opvangen bij een kinderdagverblijf. Ook is verlengde dagopvang vaak mogelijk, kinderopvang in de vroege of latere uren van de dag. Deze flexibiliteit is uitermate handig voor ouders die vroeg moeten beginnen of pas laat thuis komen van hun werk. Ten slotte, bieden sommige kinderdagverblijven flexibele kinderopvangmogelijkheden aan. Ofwel, u kunt uw kind dan onaangekondigd langsbrengen en laten opvangen. U moet dan wel bekend zijn bij het desbetreffende kinderdagverblijf.