Mijn Kinderdagverblijf | Opleidingsdoelen en programma's

Opleidingsdoelen en programma's

Een kinderdagverblijf is tegenwoordig meer dan alleen een opvangcentrum voor kinderen. Veel kinderdagverblijven maken ontwikkelingsdoelen en punten voor ieder kind in overleg met de ouders. Op deze manier probeert het kinderdagverblijf het kind persoonlijk te laten ontwikkelen. Het aanspreken van zintuigen, prikkelingen en nieuwe ervaringen spelen hierbij een belangrijke rol. Door deze verantwoordelijkheid moeten er ook wel professionals binnen het kinderdagverblijf werken. Professionals die geschoold zijn, communicatief vaardig, verzorgend, vriendelijk en met een groot empathie vermogen. Natuurlijk blijft er ook genoeg tijd over voor knutselen, buiten spelen, muziek maken en wordt er regelmatig voorgelezen.

Banner 728x90

 

Een kinderdagverblijf kan daarnaast ook onderscheid maken tussen generieke leerdoelen en individuele leerdoelen. Generieke leerdoelen zijn leerdoelen voor ieder kind, bijvoorbeeld enige schrijfvaardigheid ontwikkelen, lezen en spreken en het kind op sociaal gebied laten ontwikkelen. Individuele leerdoelen worden daarnaast per kind gemaakt, in overleg en samenspraak met de ouders, zodat ieder kind zijn of haar zwakke of sterke punten ontwikkeld. Een kind dat bijvoorbeeld moeite heet met het alfabet, kan bijvoorbeeld extra aandacht krijgen door middel van het oefenen van het alfabet met de begeleider. Ook op een speelse manier is dit mogelijk, bijvoorbeeld door tijdens groepsessies het alfabet te oefenen. Ofwel, het is van belang dat het kind zich persoonlijk ontwikkeld gedurende de kinderdagopvang. Natuurlijk moet de kwaliteit en het verzorgende karakter altijd worden gewaarborgd. Kinderdagverblijven kunnen dan ook van elkaar verschillen op deze punten en hierdoor het onderscheid maken ten opzichte van elkaar.

Wist u bijvoorbeeld dat de eerste levenfase van uw kind, van ongeveer 3 maand tot en met 3 jaar cruciaal is voor de taalontwikkeling en spreekvaardigheid van uw kind? Vandaar dat u goed de taalontwikkeling van de verzorger of verzorgster in acht moet nemen. Tevens zijn leerdoelen en opleidingsprogramma's essentieel voor uw kind, waarin afdoende tijd wordt vrij gemaakt voor taal- en spreekvaardigheid. Ofwel, het sociale vermogen van uw kind moet op jonge leeftijd al worden beïnvloed en worden verbeterd. Educatieve spelletjes, groepsactiviteiten en het zingen van liedjes zijn voorbeelden om dit proces te bevorderen.