Mijn Kinderdagverblijf | Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid, copyright en auteursrecht.

Copyright

Mijnkinderdagverblijf.nl, gevestigd aan de Rodingsveen 134, 7041 VN te 's-Heerenberg, is zowel juridisch als economisch eigenaar van de website mijnkinderdagverblijf.nl inclusief het voor mijnkinderdagverblijf.nl ontworpen logo en de huisstijl en met uitzondering van de content van andere eigenaren.

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Mijnkinderdagverblijf.nl zal de inhoud van de webpagina regelmatig aanvullen en/of actualiseren. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mijnkinderdagverblijf.nl verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Mijnkinderdagverblijf.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Mijnkinderdagverblijf.nl mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen. Mijnkinderdagverblijf.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. Mijnkinderdagverblijf.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan mijnkinderdagverblijf.nl de toegang tot de webpagina monitoren.

Auteursrecht

Het is de gebruiker niet toegestaan de auteursrechtelijk / privacy beschermde onderdelen in/op mijnkinderdagverblijf.nl openbaar te maken of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande toestemming van mijnkinderdagverblijf.nl. Het is de gebruiker alleen toegestaan mijnkinderdagverblijf.nl voor eigen gebruik te raadplegen.

Niets uit deze artikelen mag worden verveelvoudigd met uitzondering van de uitvoermogelijkheden voor eigen gebruik binnen de Site, opgeslagen in een gegevensbestand gewijzigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mijnkinderdagverblijf.nl.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Mijnkinderdagverblijf.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van mijnkinderdagverblijf.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om mijnkinderdagverblijf.nl onderdelen daarvan te kunnen raadplegen.

Mijnkinderdagverblijf.nl is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van mijnkinderagverblijf.nl is verkregen.