Mijn Kinderdagverblijf | Communicatie naar u

Communicatie naar u

U legt een deel van de opvoeding van uw kind in handen van het kinderdagverblijf, een groot vertrouwensvraagstuk is dit. Vandaar dat er zorgvuldig en goed moet worden gecommuniceerd. In hoeverre wordt u ingelicht over beleid-, kwaliteit-, opleiding- en kwaliteitvraagstukken? Is er bijvoorbeeld een oudercommissie aanwezig waarin u uw mening kunt ventileren en naar uw mening wordt geluisterd? Gehoor en wedergehoor zijn namelijk essentieel voor het ontstaan van vertrouwen tussen u en het kinderdagverblijf.

Verder is het van belang dat u inzicht kan krijgen in GGD-inspecties, kwaliteitsrapporten, keuringen en testen. U moet hier altijd naar kunnen vragen en inzicht in kunnen krijgen. Het welzijn van uw kind staat namelijk voorop.

Ten slotte, is het ook deels een gevoelskwestie. Echter, goede en de juiste communicatie is een randvoorwaarde voor het ontstaan van vertrouwen!

 

Educatief en veillig binnen-en buitenspeelgoed